NSK W2003F-15PSS-C3Z5 NSK贴片机丝杠   产品参数

NSK W2003F-15PSS-C3Z5 NSK贴片机丝杠

尺寸 单位:mm

NSK W2003F-15PSS-C3Z5 nsk导轨样本 2. 高效性:NSK定位承载装置能够快速、准确地定位和承载重物,从而提高生产效率。 NSK W2003F-15PSS-C3Z5 NSK铣齿机丝杠 3. 设置参数:连接好电缆后,根据实际需求设置nsk dd马达的参数。这些参数包括电压、频率、相位等,具体设置值应参考设备说明书。 NSK W2003F-15PSS-C3Z5 NSK搬送丝杠 二